Ramowy Plan Dnia


11.07.2014

Plan Dnia

Mając na uwadze szczególną troskę o Państwa Dzieci proponujemy:

 

Ramowy Plan Dnia- Przedszkole:

 

9:00 – 9.30 - Spotkanie się dzieci w szkole

9.30 – 10.00 - Rozpoczęcie zajęć, zabawy aktywizujące z udziałem nauczyciela-kąciki zainteresowań

10.00 -10.20 - I Śniadanie - idziemy do bufetu

10:20 - 11.45 -  Realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności dziecka; edukacja muzyczno –      ruchowa, edukacja plastyczno – techniczna, edukacja czytelniczo – medialna, kształcenie językowe

11.45 -12.00 - Gry i zabawy ruchowe

12.30 -12.00 - Czas dla przedszkolaka (II śniadanie, czynności higieniczne, zajęcia porządkowe,)

12.00 -13.45 - zajęcia relaksujące, Pani nam czyta: słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej/film/odpoczynek

 

13.45-14.00 Zakończenie zajęć: kontakt indywidualny nauczyciela z Rodzicami;                                           Rozchodzenie się dzieci do domu 

 

Ramowy Plan Dnia- Uczniowie klas 1-6 oraz Gimnazjum:

Przerwy nie obowiazują przedszkolaków

 

9:30 -10:15 -  Pierwsza lekcja

przerwa 10 min 
10:25 -11:10-    Druga lekcja

przerwa śniadaniowa 10 min
11:20- 12:05 -   Trzecia lekcja

przerwa 10 min 
 12:15-13:00 -   Czwarta lekcja 

przerwa 10 min
13:10-14:10 -   Kółka zainteresowań