Szkolenia


Stowarzyszenie Wspólnota Polska.
Stowarzyszenie Wspólnota Polska.

 

 

 

Szkolenie metodyczne dla nauczycieli polonijnych:„Dwujęzyczność –prawdy i mity”
Data i miejsce: 5-6 listopada 2016r. Polska Sobotnia Szkoła Friedrikstad, Skolegata 2- Cicignon Skole


HARMONOGRAM SZKOLENIA:

Niedziela, 6.11.2016r.
9:30 – 11:15 Rola szkoły w kształtowaniu języka polskiego jako mniejszościowego
11:15 – 12:45 Zaburzenia percepcji słuchowej i wzrokowej a dwujęzyczność
12:45 – 13:00 Przerwa
13:00 – 14:30 Podsumowanie

 

Wykładowca:
mgr Katarzyna Czyżycka, filolog polski – logopeda. Mieszkała w Hamburgu w Niemczech, gdzie pracowała jako logopeda dzieci dwujęzycznych (zarówno tych zdrowych, jak i tych niepełnosprawnych) oraz nauczyciel języka polskiego w SPK. Obecnie mieszka w Trieste we Włoszech, pisze doktorat o dwujęzyczności dzieci polsko – niemieckich i polsko – włoskich.

 

Na szkolenie zapraszamy wszystkich zaiteresowanych, zwłaszcza osoby związane z edukacją,

Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem: szkolapolska@fredrikstad.com.pl

Koło Naukowe Pedagogów i Animatorów Zabawy UMCS
Koło Naukowe Pedagogów i Animatorów Zabawy UMCS

 

Warsztaty Metodyczne dla Nauczycieli,

Rodziców oraz Dzieci Polonii norweskiej

,,Chcesz dowiedzieć się jak działa mózg dziecka dwujęzycznego?

Przyjdź na warsztaty dr Małgorzaty Chojak,,

 

 Gdzie?: Szkoła Polska we Fredrikstad, Skolegata 2. 

 Kiedy?:  07-09.10.2016 -szczegóły poniżej

 Kto?:     Dr Małgorzata Chojak wraz ze studentami z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 Co?:      Trzydniowe seminarium połączone z praktycznymi zabawami dla dzieci, wykładami dla rodziców jak i   szkoleniem dla nauczycieli polonijnych.

 

 

Sylwetka dr Małgorzaty Chojak
Zainteresowania naukowe: neuropedagogika;media a rozwój neuropoznawczy dzieci;rodzina a gotowość szkolna dzieci;specjalne potrzeby edukacyjne i cyfrowy autyzm. Jedna z autorek i kierownik projektu: Mój tajemniczy mózg. Bajkowa podróż z wykorzystaniem zabaw wspierających rozwój mózgu, połączonych z diagnozą dominującego typu inteligencji wielorakiej.

Liczne publikacje naukowe 

 

Cykl Spotkań we Fredrikstad

Piątek

11.00-14.00 ,,Pobawmy się razem,, Studenci z Koła Naukowego Pedagogów i Animatorów                           Zabawy "

                      Uczestnicy:Dzieci w wieku od 5 do 10 roku życia

Sobota

9.30-12.30   Coś z niczego – bajka i zajęcia integracyjne dla dzieci Studenci Zajęcia dla dzieci
10.00-13.00 ABC skutecznej komunikacji M. Chojak

                    Uczestnicy:Rodzice, nauczyciele i inne chętne osoby dorosłe
13.30-14.30 Kreatywna zabawa z dziećmi studenci j.w.


Niedziela

10.30-12.00 Nueropedagogika i nowe media w edukacji (w tym cyfrowy autyzm) M. Chojak

                     Zajęcia metodyczne dla nauczycieli
12.30-14.00 Diagnoza i praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych M. Chojak

                    Laboratorium diagnostyczne dla nauczycieli

 

Informacja dotyczące Koła Naukowege Animatorów działającego przy Uniwersytecie:
Koło tworzy grupa studentów, działających w różnych obszarach edukacyjnych jako wolontariusze, animatorzy, praktycy. Dzięki temu realizowane są projekty edukacyjne, które mają na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z różnych środowisk. Podczas akcji animacyjnych wykorzystują zabawy integracyjne i manualne, aby pobudzać wyobraźnię uczestników.

Cele Koła:

Popularyzowanie idei pedagogiki zabawy poprzez organizowanie dyskusji, seminariów poruszających problematykę w edukacji, animacji oraz wychowaniu;
Czynne uczestnictwo w warsztatach oraz innych imprezach naukowo – kulturalnych;
Wyposażenie studentów w metody ułatwiające prowadzenie grup dziecięcych i młodzieżowych;
Rozwijanie zdolności twórczych studentów – przyszłych pedagogów;
Promowanie uczelni.

 

Zapraszamy serdecznie- Uczestnictwo bez opłat -Dla wszystkich dzieci polonijnych!!!

 

Na spotkanie piątkowe i sobotnie-skierowane do dzieci i rodzców-prosimy jedynie o zgłoszenie uczestnictwa jeśli dziecko nie jest zapisane do szkoły polskiej we Fredrikstad

Niedzielny wykład -skierowany do kadry pedagogicznej-zgłoszenie chęci uczestnoictwa do 05.10.2016

Zgłoszenia pod adres: szkolapolska@fredrikstad.com.pl

,,Pobawmy się razem,, cykl spotkań ze studentami UMCS
Szkolenie
Szkolenie

Warsztaty metodyczne
„Dwujęzyczność – jak zyskać, by nie stracić?”
29 listopada 2015r., Friedrikstad. Skolegata 2 Cicignon SkoleHARMONOGRAM SZKOLENIA:
28.11.2015r. NIEDZIELA

 

9:00 – 10:30 Dziennik wydarzeń jako metoda wspierania języka polskiego
10:30 – 12:00 Profilaktyka wad wymowy u dzieci dwujęzycznych
12:15-12:30 Przerwa kawowa
12:30 – 14:00 Praca z rodzicami dzieci dwujęzycznych
14:00-15:00 Przerwa 
15:00-16:30 Programowanie języka polskiego – co jeśli rozumie, ale nie mówi
16:30 – 18:00 Programowanie języka polskiego – co jeśli rozumie, ale nie mówi
19:00-19:30 Programowanie języka polskiego – co jeśli rozumie, ale nie mówi

 

Liczba godzin dydaktycznych: 12

 

Prowadząca:
mgr Katarzyna Czyżycka, filolog polski – logopeda. Mieszkała w Hamburgu w Niemczech, gdzie pracowała jako logopeda dzieci dwujęzycznych (zarówno tych zdrowych, jak i tych niepełnosprawnych) oraz nauczyciel języka polskiego w SPK. Obecnie mieszka w Trieste we Włoszech, pisze doktorat o dwujęzyczności dzieci polsko – niemieckich i polsko – włoskich.

 

Zapraszamy wszystkich nauczycieli a także zaiteresowanych rodziców, uczestnictwo gratis.

 

Uwaga

 Dla osób z zewnątrz: Prosimy o wczesniejsze zgłoszenie chęci uczestnictwa na: szkolapolska@fredrikstad.com.pl, Miejsca ograniczone